Základní informace

Adresa:

Obecní úřad Horky
Č.p.: 55
57001 Horky

IČO 00579513

Úřední hodiny Po: 19h - 21h

Telefon: 461633148

Email: obec.horky55@gmail.com 
Web: www.horkyulitomysle.cz 

Struktura obecního úřadu:


starosta: Josef Pechanec - 775 211 428
místostarostka: Renata Zahradníková
zastupitelka: Ilona Kubištová
zastupitel: Ladislav Eliáš
zastupitel: Martin Kubišta
zastupitelka: Dana Vaňousová
zastupitel: Radek Sokol
účetní obce: Radka Tmějová... Z v e ř e j ň o v a n é i n f o r m a c e ...

  • Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Horky
  • Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
  • Bankovní spojení : č.ú. 14826591/0100
  • IČO: 00579513
  • DIČ: --------------
  • Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí : Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu
  • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.
  • Organizační složka Obce Horky: SDH Horky​


Zpracování osobních údajů obcí

Pověřenec

Ing. Klára Hudečková

 

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

kancelář č. 14

úřední hodiny

po 13:00-16:00

st 13:00-16:00

po telefonické domluvě případně dle potřeby