Úřední deska

Závěrečný účet ZÁHORAN

Vyvěšeno: od 5. 6. 2024 do 31. 12. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Přehled rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 25. 3. 2024 do 25. 7. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu Skupinového vodovodu Záhoran 2024

Vyvěšeno: od 27. 11. 2023 do 12. 12. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Zpráva o přezkoumání

Vyvěšeno: od 13. 3. 2023 do 30. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha 2022

Vyvěšeno: od 13. 3. 2023 do 30. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2022

Vyvěšeno: od 13. 3. 2023 do 30. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost