Čerti 2023

Datum: 5. 12. 2023 | Počet fotografií: 12

Letošní rok Horky přitáhly čertů požehnaně.????  Ve většině případů to jistě nebylo potřeba. Letošní rok společně s nadílkou přinesli také novinku, a to knihu hříchů těm dětem, ke kterým už příští rok cestu mít nebudou. Kniha hříchů byla předána dítěti se všemi jeho hříchy, které se Mikulášovi v knize za ty roky nashromáždily, aby si je mohlo připomenout a jednou provždy se z nich poučit.