Obec Horky

Přejít na obsah
Dnes je 03.10.2022, svátek má .
Obec Horky
Obecní úřad
SDH Horky
Záhoran
Kontakt
Obecní úřad Horky
Č.p.: 55
57001 Horky
 
Úřední hodiny Po:19-21.00
 
Telefon: 461633148
 
Email: obec.horky55@gmail.com
Web: www.horkyulitomysle.cz

 

Provozní řád areálu

- areál není možno pronajmout osobám mladším 18. let.

- termín na pronájem areálu je nutné nahlásit nejpozději 14 dní předem správci objektu.

- provozovatel objektu (SDH Horky) si vyhrazuje právo již nahlášený pronájem zrušit nebo přesunout na jiný termín a to nejpozději 3 měsíce před termínem daného pronájmu.

- provozovatel objektu má právo bez udání důvodu odmítnout požadavek na pronájem areálu.

- provozovatel během pronájmu areálu nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody na majetku, který není ve vlastnictví SDH Horky nebo obce Horky a to i v případě, že škoda bude zapříčiněna technickým stavem areálu.

- provozovatel objektu nenese žádnou odpovědnost za vzniklou újmu na zdraví vzniklou při pronájmu areálu a to i v případě, že zranění vznikne v důsledku technického stavu areálu.

- zájemce o pronajmutí areálu je povinen nejpozději 14 dní před termínem pronájmu oznámit podrobnosti plánovaného využití areálu a veškeré svoje požadavky. Tj.: počet účastníků, účast kapely nebo hudebníka, dovezené vybavení (např. gril, bazén, apod.), způsob točení a druhy nápojů (z důvodu zajištění příslušných typů narážečů) požadavek na přichystání dřeva, apod. V případě, že požadavky nebudou sděleny 14 dní před termínem pronájmu, nemůžeme zaručit jejich vyhovění.

- všichni přítomní v areálu Hájovny v době pronájmu jsou povinni dodržovat platné zákony a vyhlášky České republiky.

- ohňostroje jsou mimo oslav silvestra (tj. 31.12. a 01.01.) ZAKÁZÁNY

- před pronajmutím areálu bude u správce objektu složena vratná kauce v hodnotě 2000Kč. Z této částky můžou být před vrácením strženy náklady na kompenzaci případných vzniklých škod.

- peníze za pronájem areálu jsou nájemníci povinni zaplatit nejpozději při předávání areálu po skončení pronájmu. Cena pronájmu se řídí aktuálním ceníkem.

- úklid před započetím pronájmu zajišťuje provozovatel (tj. SDH Horky). Úklid areálu po skončení pronájmu zajišťují nájemníci.

- areál Hájovny musí být po skončení pronájmu ve stejném stavu jako byl před začátkem pronájmu.

- před pronajetím areálu bude z řad nájemníků zvolena odpovědná osoba ručící za pronajatý areál Hájovny č.p. 59. Zvolená odpovědná osoba vlastnoručním podpisem potvrdí, že byla seznámena s nájemním řádem areálu Hájovny, že mu rozumí a bude zodpovědně plnit své povinnosti.

Odpovědná osoba po dobu pronájmu areálu Hájovny:

- dohlíží na plnění nájemního řádu areálu Hájovny všemi zúčastněnými

- ručí za celý areál Hájovny včetně vybavení.

- nese hmotnou odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

- zajistí nepřekročení povolené hladiny hluku v době od 22:00 do 6:00.

- komunikuje se zvoleným dohlížitelem z řad SDH Horky a se správcem objektu.

- zajišťuje úklid areálu

- zajišťuje předání peněz za pronájem areálu dohlížiteli z řad SDH Horky

- přebírá a předává areál dohlížiteli z řad SDH Horky

 

- před začátkem pronájmu bude z řad SDH Horky určen zodpovědný dohlížitel, který potvrdí vlastnoručním podpisem, že je seznámen se svými povinnostmi a bude je svědomitě plnit.

Dohlížitel z řad SDH Horky po dobu pronájmu areálu Hájovny:

- zajišťuje úklid před pronájmem areálu

- zajišťuje splnění předem nahlášených požadavků nájemníků

- vybírá vratnou kauci ve výši 2000Kč

- během pronájmu dohlíží na plnění nájemního řádu a v případě jeho porušení informuje odpovědnou osobu z řad nájemníků

- v případě porušení nájemního řádu má právo zasáhnout a vzniklou situaci vyřešit

- v případě hrubého nebo soustavného porušování nájemního řádu má právo okamžitě pronájem ukončit a nechat vyklidit areál bez nároku na vrácení kauce.

- nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a případné právní problémy.

- nenese žádnou odpovědnost za případné porušení platných zákonů a vyhlášek České republiky nájemníky.

- zajišťuje předání a převzetí areálu

- kontroluje stav areálu a vybavení po pronájmu a v případě zjištěné škody nárokuje její uhrazení

 

 

Dne 12. 06. 2017                                                                                                Radek Sokol

                                                                                                                starosta SDH Horky

 

Aktuality z obce

24. září 2022

výsledek voleb  vyvěšen na úřední...

19. září 2022

Zastupitelstvo obce  Horky děkuje za podporu a srdečně zve občany  Horek k volbám...
Anketa
Která z variant je dle Vás vhodným znakem obce Horky
varianta č.1
varianta č.1
hlasů: 11
varianta č.2
varianta č.2
hlasů: 32
varianta č.3
varianta č.3
hlasů: 4
varianta č.4
varianta č.4
hlasů: 3
žádná varianta
žádná varianta
hlasů: 3
Počet hlasujících: 53
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Zpravodaj obce
(přidáno 31. prosince 2020)
(přidáno 27. prosince 2019)
(přidáno 20. prosince 2018)
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti